דפנה פיליפ
ביטחון
בנייה ופיתוח
חינוך
מורשת
מקורות פרנסה
ספורט
תרבות וחגים
הועלו לאחרונה
מורשת
2017 ט"ו בשבט - מחווה לאילנות בשמיר 2016 חידוש כיכר הכניסה לקיבוץ 2016 חג הקיבוץ ה 72 2015 ילדי הפינוי חוזרים לרחוב הגפן בחיפה 2013 מבנה ארגוני חדש לניהול הקהילה 2012 חורשת הזיתים הפכה לחורשת המייסדים 2006 מלחמת לבנון השניה – קטיושות נורות על שמיר מלבנון 2005 הנפקת האופטיקה בבורסה בניו יורק 2004 בקידוח לפידות נמצאו מים חמים 2000 אושרה בניית שכונה קהילתית 2000 הפצת חוברת השינוי לחברים. הקיבוץ עובר למודל "קיבוץ מתחדש" 1996 בחירת צוות שינוי וצוות הפרטת מזון 1996 מרכזיית טלפונים חדשה ואנטנת טלפון סלולרי 1995 קבוצת נעל"ה הראשונה מגיעה לשמיר 1995 חנוכת המועדון לחבר החדש 1995 נטיעת חורשת היובל בט"ו בשבט 1992 הוחלט על הקמת הנהלה כלכלית 1991 בית ראשון במולדת לעולים מרוסיה 1990 התקנת מוני חשמל בדירות החברים 1990 מעבר ללינה משפחתית 1985 מדרחוב אמנים 1985 טלפון לכל דירה בשמיר 1985 הכנסת פועלים שכירים לאופטיקה 1982 מלחמת לבנון 1980 חנוכת אולם האירועים והספורט - יד לבנים 1976 ערב לביבות-חנוכה 1976 1975 טלביזיות סילורה שחור-לבן לכל חבר 1972 שבעה וכלב - קבוצת ירדן מטיילת לכפר סאלד 1968 מכונת שטיפת כלים ומתקן לסודה הופעלו בחד"א 1961 חלקת המטע הראשונה בעמק 1960 חנוכת מבנה חדר האוכל (בית הקיבוץ) 1947 הקמת מגדל המים 1947 הנחת צינור מים ראשון ממעין שמיר 1946 כתב מינוי למוכתר הכפר - חיים פרידמן 1946 אוטובוס אגד ומכונית דואר מגיעים לראשונה דרך כביש כפר סאלד 1946 28 הילדים מגיעים מרמת יוחנן לברגיאת 1945 סיקול, הכשרת קרקע לבנייה וחקלאות 1944 3.12.1944 יום העלייה הרשמי על הקרקע בברגיאת 1944 הקמת צריף חדר האוכל וצריף המגורים הראשון 1944 28.11 הפלוגה הראשונה עולה לברגיאת (12 איש)
מקורות פרנסה
2016 חנוכת קו ייצור שלישי בשלא"ג USA 2014 30 שנה לשלא"ג 2012 חשמל סולרי על גג הרפת 2010 שלא"ג מקימה מפעל בארצות הברית 2010 מים זורמים באפיק הרחום המשופץ 2008 חנוכת השכונה הקהילתית 2007 הוקם מפעל - שמיר מוצרים 2005 הנפקת האופטיקה בבורסה בניו יורק 2004 בקידוח לפידות נמצאו מים חמים 2000 העמקת ההפרטה: עדכון תקנוני עבודה, וותק, הסדר בנים... 2000 נבחרו צוותי עבודה לבניית מודל השינוי, מישכור ושיוך דירות. 2000 אושרה בניית שכונה קהילתית 2000 שלא"ג רוכשת 50% מספאנטק 1993 שלא"ג מונפקת בבורסה הישראלית 1993 חנוכת "בית היוצר" (תעסוקה מוגנת) 1992 הוקם צוות לביטחון סוציאלי (פנסיה) 1984 נחנך מפעל שלא"ג 1984 ענף המדגה נסגר. הבריכות הוסבו לגידול כותנה 1972 חנוכת מפעל האופטיקה, בנוכחות השר פנחס ספיר 1963 הוחלט לחסל את החזיריה 1961 בענף הלול עברו את מיליון הביצים הראשונות 1961 חלקת המטע הראשונה בעמק 1961 יבול ראשון בפרדס 1956 בדיקת היתכנות תעשייה בשמיר 1952 נטיעת חלקת המטע הראשונה בעמק 1950 בניית מגדל הסילו לתחמיץ 1949 הקמת ענפי הדיג והמכוורת 1949 הקמת צריף הסנדלריה 1946 הקמת המסגריה 1946 רפת החלב עוברת מרמת יוחנן לשמיר-ברגיאת

קיבוץ שמיר - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1954
1957
1962
1965
1971
1977
1979
1983
1989
1997
1998
1999
2002
2003
1954
1957
1965
1971
1977
1979
1983
2002
dfgdfgdfg