1939 - איחוד קבוצת "עמל" עם קיבוץ "גזית" (לימים יסעור) - 5.9.1939

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו