2000 - הפצת חוברת השינוי לחברים. הקיבוץ עובר למודל "קיבוץ מתחדש"

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו