1994 - הריסת מגדל הסילו ליד הרפת הישנה

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו