1939 - איחוד קבוצת "עמל" עם קיבוץ "גזית" (לימים יסעור) - 5.9.1939

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות