1946 - כתב מינוי למוכתר הכפר - חיים פרידמן

תגובות (0)
הוספת תגובה