1950 - בניית מגדל הסילו לתחמיץ

תגובות (0)
הוספת תגובה